Opći podaci o projektu

 • Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0212
 • Naziv projekta: Digitalizacija poslovnih procesa poduzeća FIDUCIA d.o.o.
 • Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01
 • Naziv poziva: Bespovratne potpore za digitalizaciju

Sažetak projekta

Jačanje digitalnih kompetencija 25 djelatnika, izrada i korištenje digitalnog rješenja (DMS) te nabava opreme (servera) omogućit će unapređenje 8 poslovnih procesa te poslovnih modela prijavitelja, što će rezultirati zadržavanjem postojećih i otvaranjem novog radnog mjesta, povećanjem učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja prijavitelja FIDUCIA d.o.o. Navedenim se stvaraju uvjeti za povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, a sve u skladu s postavljenim marketinškim ciljevima.

Učinci provedbe projekta su sljedeći:

 • Povećan prihod od prodaje za 20,1% u godini m+2,
 • Povećanje prihoda od izvoza za 5% u godini m+2,
 • Zadržavanje postojećih zaposlenika i povećanje broja zaposlenika za 1 (u godini m+1).

Opis projekta

Kako bi se provela digitalna strategija, povećala konkurentnost poduzeća, planiran je predmetni projekt koji obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A1. Priprema Plana digitalne transformacije

A2. Izrada i implementacija digitalnog rješenja (DMS) te nabava tehnologije namijenjene unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja i poslovnih procesa

A3. Jačanje digitalnih vještina zaposlenika

A4. Upravljanje projektom i administracija

A5. Promidžba i vidljivost

REZULTATI

Pripremljen Plan digitalne transformacije poduzeća, izrađeno i implementirano 1 digitalno rješenje (DMS) i nabavljena tehnologija namijenjena unapređenju digitalizacije te ojačane digitalne vještine djelatnika u svrhu digitalne transformacije poslovanja i poslovnih procesa poduzeća FIDUCIA d.o.o.

Povezane aktivnosti

 • Priprema Plana digitalne transformacije
 • Izrada i implementacija digitalnog rješenja (DMS) te nabava tehnologije namijenjene unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja i poslovnih procesa
 • Jačanje digitalnih vještina zaposlenika
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost

Projekt je financirala Europska unija – Next Generation EU kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 • Trajanje projekta: 20. veljače 2023.-20. veljače 2024.
 • Ukupna vrijednost projekta: 47.697,25 €
 • Ukupni prihvatljivi troškovi: 38.157,80 €
 • Ukupna bespovratna sredstva: 20.986,79 €

Kontakti za dodatne informacije: