Administrativne usluge

Za naše klijente možemo organizirati obavljanje administrativnih poslova u njihovim poslovnim prostorijama.

Možemo preuzeti rad na recepciji, tajničke poslove ili poslove upravljanja ljudskim resursima.

Naši zaposlenici mogu biti na raspolaganju onoliko vremena koliko je klijentu potrebno, neka poduzeća ne trebaju tajnicu puno radno vrijeme, mogu taj posao prepustiti nama.

Najčešće se radi o poslovima pripreme dokumenata za računovodstvo i obračun plaća, obračunu putnih naloga i blagajne ili evidencije radnih sati.

Osim toga nudimo i uslugu najma poslovne adrese, na taj način pošta dolazi direktno u naš ured, skeniramo ju i šaljemo klijentu na odobrenje, originale zadržavamo i pripremamo za knjiženje.

Kontaktirajte nas!

Odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.