Financijsko upravljanje

Usluga financijskog upravljanja je preuzimanje ovlasti financijskog direktora.

Obuhvaća usluge izrade budgeta i forecasta, praćenje ostvarenja, brigu o novčanim priljevima i načinu financiranja projekata.

Može biti u sklopu računovodstvenih poslova, ali nije nužno da je klijent za kojeg obavljamo takve poslove ujedno i naš računovodstveni klijent.

Dugogodišnje iskustvo rada s korporacijama omogućava nam brzu prilagodbu načinu rada u ostalim korporacijama. Usluga podrazumijeva i odlaske na sastanke klijenta s njegovim strankama, odlaske na financijske godišnje sastanke korporacije i slično.

Kontaktirajte nas!

Odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.