Zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a (točnije, Direktivom 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije), u Nar. nov., br. 46/22. objavljen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je stupio na snagu 23. travnja 2022. godine. Time je ujedno prestao vrijediti „stari“ Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je bio na snazi od 1. srpnja 2019 godine.

U odnosu na odredbe starog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, novim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, između ostaloga, preciznije se uređuje područje primjene zakona, detaljnije se uređuje pitanje odgovornosti prijavitelja nepravilnosti u kontekstu prijavljivanja ili javnog razotkrivanja, produljuje se rok za poduzimanje odgovarajućih radnji u slučaju zaprimanja prijave nepravilnosti i dr.

Važno je napomenuti da poslodavci koji imaju 50 ili više radnika ili su obuhvaćeni primjenom akata iz dijela I točke B. i dijela II Priloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti imaju obvezu u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu novog zakona donijeti opći akt kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti . Do donošenja navedenog akta, opći akti poslodavca koji su doneseni na temelju starog zakona ostaju na snazi.

Isto tako, poslodavci koji imaju 50 ili više radnika ili su obuhvaćeni primjenom akata iz dijela I točke B. i dijela II Priloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti imaju obvezu imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu novog zakona. Do imenovanja povjerljive osobe i zamjenika u skladu s odredbama novog zakona, povjerljive osobe i zamjenici koji su imenovani u skladu s odredbama starog zakona nastavljaju obnašati svoje dužnosti.

Izvor: RRiF

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)