Donesena je Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, objavljena u NN 113/2022 30.9.2022.

Između ostalog, stopa PDV-a smanjila se na 5% za isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane za tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_113_1660.html

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)