Kakve su kazne za nepravovremenu predaju GFI obrasca
Poduzetnicima mogu biti izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kn do 100.000,00 kn, a za odgovornu osobu poduzetnika u iznosu od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn, ako propuste rok predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te ne predaju financijsko izvješće i drugu dokumentaciju za potrebe javne objave.

Do 30. lipnja 2021. godine za 2020. godinu treba predati:
1. Financijska izvješća
• Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe (GFI-POD)
• Izjavu o neaktivnosti (umjesto GFI-POD) ako poduzetnik nije imao poslovnih događaja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama – u FINU i Poreznu upravu
• Obavijest o obvezi predaje konsolidiranih financijskih izvješća – samo obveznici konsolidacije (srednje i velike grupe)

2. Prijava poreza na dobit i izvješće o ostalim obvezama
• PD obrazac sa svim prilozima
o Izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na dobitak
o PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
o PD-DOP – Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi druge djelatnosti
o PD -KID – Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva
o Pregled plaćenog poreza po odbitku
• TZ 1- Obračun članarine turističkoj zajednici
• SR – Obračun spomeničke rente

3. Ministarstvo poljoprivrede
• OKFŠ – Obračun naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma

Prijenos dobiti u rezerve u Jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću
J.d.o.o.-i imaju propisan redoslijed uporabe dobitka i obvezni su prvo oblikovati zakonske pričuve i to u iznosu od 25% ostvarenog dobitka, smanjenog za svotu ostvarenoga gubitka iz prethodne godine.

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)