Poreznim propisima i propisima o obveznom osiguranju nije zabranjeno obavljanje samostalne djelatnosti uz istodobni radni odnos. Pritom nije bitno je li radni odnos osnovan s drugom pravnom ili fizičkom osobom ili je radni odnos sklopljen s društvom (d.o.o., d.d. i dr.) čiji je jedini član društva osoba koja obavlja neku od samostalnih djelatnosti.

Prema poreznim propisima i propisima o obveznom osiguranju uz radni odnos dopušteno je obavljanje samostalne djelatnosti neovisno o tome oporezuju li se primitci na način propisan za porez na dohodak, porez na dobitak ili paušalno. Paušalno oporezivanje primitaka kada se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos obavlja se na način utvrđen poreznim propisima.

Kada je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost istodobno obvezno osigurana po osnovi radnog odnosa u skladu sa čl. 7. t. 6. Zakona o doprinosima, obavljanje samostalne djelatnosti smatra se drugom djelatnošću. Ako je porezni obveznik koji utvrđuje dohodak u paušalnoj svoti možebitno u radnom odnosu kod drugog poslodavca, porezna se obveza pri paušalnom oporezivanju utvrđuje na jednak način kao i kada porezni obveznik nije u radnom odnosu. Međutim, obveza s osnove plaćanja obveznih doprinosa utvrđuje se na temelju godišnje osnovice za obračun doprinosa.

Prema čl. 185. st. 3. Zakona o doprinosim, godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti plaća porez na dohodak prema paušalnom dohotku jest paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak.

Tako poreznom obvezniku koji plaća porez na dohodak prema paušalnom dohotku, godišnja osnovica za plaćanje doprinosa paušalno je utvrđen dohodak za isto razdoblje. Prema tome, godišnja osnovica za plaćanje doprinosa je 12.750,00 kn, ili 17.250,00 kn, ili 22.425,00 kn, ili 34.500,00kn ili 45.000,00 kn.

Izvor: RRiF

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)