Privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore koje obavljaju djelatnosti iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.
Popis djelatnosti donosimo u nastavku. Odluka se primjenjuje od 1. ožujka do 31. ožujka 2021. godine.

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

643

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 9. sjednici 18. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Ovom Odlukom, uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 12. ožujka 2021. godine, a kojom se mjere ograničavanja primjenjuju do 31. ožujka 2021. godine, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore koje obavljaju djelatnosti iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« broj 58/2007), utvrđene Prilogom I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se do roka njezinoga važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.

Klasa: 023-02/21-01/4
Urbroj: 311-02-00-00-21-3
Zagreb, 18. ožujka 2021.

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)