Putni nalog služi kao dokaz poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu. Uz njega se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali troškovi, kao što su računi za cestarine, putne karte, računi za smještaj i parking, bez obzira na način plaćanja.

Prema Članku 8. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17 – 1/20), putni nalog mora sadržavati:

– datum izdavanja
– ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje
– mjesto u koje osoba putuje
– svrha putovanja
– vrijeme trajanja putovanja
– vrijeme kretanja na putovanje
– podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje
– ako se putuje automobilom, potrebno je navesti marku i registarsku oznaku
– početno i završno stanje brojila (kilometar sata)
– vrijeme povratka s puta
– potpis ovlaštene osobe
– obračun troškova
– likvidaciju obračuna
– izvješće s puta

Konačni izgled putnog naloga nije određen, tako da svaki poslodavac može napraviti svoju verziju sa sadržanim gore navedenim elementima. Na linku možete preuzeti našu verziju putnog naloga.

Nema komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)